Wet in Staatsblad: 35850 C - Wijziging begroting provinciefonds 2021 (Voorjaarsnota)

Friday, October 22 2021

Het wetsvoortstel 35850 C - Wijziging begroting provinciefonds 2021 (Voorjaarsnota) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.