Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Thursday, October 21 2021

Bij dossier 28165 - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid en wetsvoorstel 35123 - Machtigingswet oprichting Invest-NL is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.