Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen en de aankondiging van een novelle bij de Wet verdringingstoets - Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Thursday, October 21 2021

Bij wetsvoorstel 34325 - Initiatiefvoorstel Wet verdringingstoets is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.