Brief van de staatssecretaris van VWS over handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Thursday, October 21 2021

Bij wetsvoorstel 35593 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten is een brief ondergebracht.

Bijlagen