Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter aanbieding van de meest recente versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

Thursday, October 21 2021

Bij wetsvoorstel 35542 - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) is een brief ondergebracht.

Bijlage