Ging NPO te ver met programma over doodschieten ongevaccineerden?

Source: Forum voor Democratie (FVD) i, published on Wednesday, October 20 2021.

Afgelopen vrijdag heeft de NPO een walgelijk 'satirisch' filmpje uitgezonden waarin ongevaccineerden letterlijk(!) massaal worden doodgeschoten. De hetze tegen diegenen die ervoor hebben gekozen op hun eigen lichaam te vertrouwen kent geen grenzen meer. Herinnert u zich nog de (f)ophef rond de galg die werd meegevoerd tijdens een coronademonstratie in Amsterdam? Een galg die, zo bleek, het einde van de vrijheid van het Nederlandse volk symboliseerde? Iedereen was (zogenaamd) boos en verontwaardigd. Grapperhaus was woest en noemde het "smakeloos" en "beneden alle peil".

En nu? Waar is de verontwaardiging als op de NPO ongevaccineerden in een zogenaamd satirisch filmpje massaal worden doodgeschoten en dus impliciet met de dood worden bedreigd? Een oorverdovende stilte... FVD laat het er niet bij zitten en stelt Kamervragen!

Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een ‘satirisch’ filmpje dat afgelopen vrijdag is uitgezonden door de NPO:

  • Bent u bekend met dit filmpje [1] dat vrijdag 15 oktober 2021 is uitgezonden door de NPO en waarin niet-gevaccineerden worden doodgeschoten?
  • Hoe beoordeelt u dit filmpje? Is het volgens u satire gericht tegen het vaccinatiebeleid, tegen de afgelopen september ingevoerde QR-pas en de vaccinatiedwang die hierbij komt kijken? Indien dit het geval is, kunt u één ander voorbeeld geven waarin de NPO op een dergelijke brute wijze het coronabeleid van de regering op de hak nam? Indien u dit niet kan bent u het in dat geval eens dat de satire dan zo goed als zeker gericht moet zijn tegen de vaccinatieweigeraars die in het filmpje massaal worden doodgeschoten? Of zijn er volgens u andere aanwijzingen van het tegendeel? Zo ja, wat zijn die aanwijzingen?
  • Aangenomen dat, en alles wijst hierop, het filmpje gericht is tegen de groep mensen in onze samenleving die ervoor gekozen hebben op hun eigen natuurlijke lichaamsimmuniteit te vertrouwen in plaats van een experimenteel vaccin (de niet-gevaccineerden dus), hoe beoordeelt u het filmpje dan vanuit strafrechtelijk oogpunt? Kan een geweldsfantasie waarbij satirisch een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de niet-gevaccineerden, systematisch wordt uitgemoord volgens u strafrechtelijk door de beugel?
  • Of is het satirisch propageren van het massaal doodschieten van een bevolkingsgroep door de NPO wellicht een strafbare vorm van dreigen met geweld en de dood? Indien dit het geval is, hoe gaat u hiertegen strafrechtelijk optreden? Indien dit niet het geval is, waarom niet?
  • Ziet u wellicht parallellen tussen Radio Milles Collines en de manier waarop de genocide in Rwanda tot stand is gekomen en de genocidale satirische geweldsfantasie zoals die door de NPO is uitgezonden waarbij een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de niet-gevaccineerden, massaal worden doodgeschoten? Zo nee, waarom niet?
  • Wellicht omdat dit volgens u 'satire' is? Is het dan ook mogelijk een filmpje te maken en uit te zenden, bijvoorbeeld door Ongehoord Nederland! straks bij de NPO, waarin politici en journalisten, vanzelfsprekend in de vorm van satire, worden opgehangen en met de dood worden bedreigd? Vindt u dat vanuit strafrechtelijk oogpunt dan ook prima?
  • Indien u dat vanuit strafrechtelijk oogpunt niet prima vindt, waarom onderneemt u dan geen actie tegen de makers en verspreiders bij de NPO van dit walgelijke filmpje waarin onder het mom van satire niet-gevaccineerden, die zich niet gewoon willen laten vaccineren, massaal worden doodgeschoten? Kunt u dit uitleggen?
  • Of zijn niet-gevaccineerden wellicht, na de invoering van de misdadige apartheidspas, inmiddels helemaal vogelvrij verklaard en mogen satirische filmpjes waarin deze groep wordt doodgeschoten en dus met de dood bedreigd wél 'gewoon' worden uitgezonden door de NPO?
  • Als het strafrechtelijk volgens u door de beugel kan, wilt u dan erkennen dat het filmpje walgelijk, smakeloos en beneden alle peil is? Indien u dat niet wil erkennen, begrijpen we het dan goed dat het in een satirisch filmpje laten doodschieten van niet-gevaccineerden geen probleem is voor u, maar een ludiek bedoelde galg meegevoerd tijdens de demonstratie om het eind van de Nederlandse vrijheid te symboliseren volgens u wel een smakeloze toestand is, beneden alle peil, waarvoor u helemaal geen begrip heeft? [2] Kunt u dit verschil uitleggen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u de bovenstaande vragen afzonderlijk beantwoorden?

[1] NPO-Fragment- Ongevaccineerden Worden Neergeschoten - YouTube

[2] Grapperhaus heeft nul begrip voor galgactie tijdens demonstratie: 'Smakeloze toestand hoort niet bij ons' | Hart van Nederland