Algemene Leden-Vergadering 50PLUS: “OUDEREN, LET OP UW ZAAK!”

Source: 50PLUS i, published on Tuesday, October 19 2021.

Tijdens de op zaterdag gehouden algemene ledenvergadering van 50PLUS klonk naast de teleurstelling over de door zetelroof verloren zetel vooral veel strijdbaarheid binnen de ouderenpartij.

Partijleider en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen trok in zijn toespraak stevig van leer over de huidige bestuursstijl in Nederland waar volgens hem van klimaat tot pensioen vooral rekenmodellen regeerden in plaats van het gezond verstand.

“Ik wil de klimaatverandering niet bagatelliseren, maar ik gebruik dit voorbeeld om vast te stellen dat het denken in modellen een werkelijkheid creëert die zo maar kan leiden tot hopeloze verdeeldheid, torenhoge kosten, verarming van veel mensen, een verknoeid landschap en een waardeloze uitkomst.”

Ook over de kroonjuwelen van 50PLUS sprak hij duidelijke taal:

“De AOW zou welvaartsvast zijn, maar is tegenwoordig alleen maar waardevast” en “de koopkracht van de meeste pensioenen is in de afgelopen veertien jaren 25% naar beneden gegaan! Regelrechte áchteruitgang dus. De komende jaren wordt er een stijgende inflatie verwacht, maar de pensioenen blijven op zijn best pas op de plaats maken. Dan daalt de koopkracht nog harder. Sommige cijfers spreken van wel 40%!”.

Ook de president van de Nederlandsche Bank kreeg de wind van voren:

“Er komt dus een overwaarde-taks. De nieuwe aflosboete van Klaas Knot is geboren. Het gevolg van dit alles is overigens dat straks niemand meer zijn hypotheek gaat aflossen. Je zou wel gek zijn. Deze Klaas Knot wil bij de pensioenen de rekenrente niet verhogen. Dus hij pakt de ouderen aan de inkomstenkant en aan de uitgavenkant. Wat heeft de President van de Nederlandsche Bank in hemelsnaam tegen ouderen?”

Strijdbaar verkondigde van Rooijen dat “50PLUS voorstelt het huis geheel bij de fiscus weg te halen. Geen aftrek meer van hypotheekrente, maar ook geen huurwaardebijtelling meer en ook geen andere trucs om het eigen huis te belasten. Dat noemen wij Defiscalisering Eigen woning. De vermaledijde Aflosboete verdwijnt dan gelukkig ook. Over defiscaliseren gesproken, 50PLUS is ook tegen de fiscalisering van de AOW, zoals D66 en Christen Unie in hun verkiezingsprogramma hebben staan.”

Van Rooijen sloot af met de uitsmijter: ”50PLUS eist 3% indexatie van de pensioenen in 2022 en als die er niet komt een eenmalige verhoging van de AOW met 2% ofwel een AOW Toeslag van 200 euro in 2022. Ik zal die eis op tafel leggen in het pensioenoverleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken Wiersma in de Eerste Kamer op 26 oktober.”

De hele speech van Martin van Rooijen is hier te lezen.