Eis 50PLUS: 3% indexatie pensioenen of eenmalige verhoging AOW met 200 euro

Source: 50PLUS i, published on Saturday, October 16 2021.

50PLUS eist 3% indexatie van de pensioenen of een eenmalige verhoging van de AOW. Dat standpunt legde Eerste Kamerlid Van Rooijen op tafel zaterdag 16 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van de partij in Den Bosch.

Hij wees erop dat bekend is geworden dat door de stijging van de gasprijs de koopkracht van gepensioneerden in 2022 met 2 % verslechtert. Na de compensatie door het kabinet van globaal 400 euro blijft de daling toch nog 1%. Per saldo blijft er 1% koopkrachtdaling in 2022, want die stond ervoor op 0%.

50PLUS zal de eis van indexatie van de pensioenen in 2022 met 3% op tafel leggen in het overleg in de Eerste Kamer met staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken op 26 oktober. Gebeurt dat niet dan eist 50PLUS een eenmalige verhoging van de AOW met 2% in 2022 ofwel een AOW-toeslag van 200 euro.

In zijn toespraak op de ledenvergadering zei Van Rooijen dat er meer dan genoeg onderwerpen zijn waar het belang van de oudere Nederlanders gehoord moet worden.

Hij noemde er een paar: “De gezondheidszorg, als het gaat om kwaliteit, maar ook over betaalbare premies. De woonvoorzieningen. De vele afgelopen jaren is er nog weinig rekening gehouden met de speciale woonwensen van senioren, waarbij ook belangrijke thema’s spelen als veiligheid en leefbaarheid. Zelf ben ik elke dag bezig met het pensioen in Nederland. Om de premie betaalbaar te houden voor zij die werken, maar vooral ook om te zorgen dat de uitholling van de pensioenen wordt gestopt. In de kassen van de pensioenfondsen zit genoeg geld, maar de rekenmodellen van de Nederlandsche Bank en van de overheid forceren nu al jaren misplaatste zuinigheid.”

Wat betreft de rekenmodellen, zoals die voor de pensioenen, zei Van Rooijen dat vooral sinds de uitvinding van de computer rekenmodellen de plaats hebben ingenomen van inzichten en van het gezonde verstand. “Rekenmodellen lijken zekerheid te bieden, waarop beleid gevoerd kan worden. Maar het gaat om schijnzekerheden. Gewoon omdat het vaak tóch anders gaat. Wie had Covid in zijn modellen zitten? Dan zijn al je voorspellingen ineens waardeloos. Als je dan alleen maar met modellen kan werken en niet hebt geleerd om zelf na te denken, om visie te hebben op de praktijk, om mensenkennis te hebben en kennis waar je het over hebt, dan zit je vast. Dan wordt het gokken. Of miskleunen. Dat is niet fijn als het om het belang van mensen gaat!”

50PLUS vindt dat de rekenrente omhoog moet en het pensioenakkoord van tafel moet, bracht Van Rooijen op de ledenvergadering naar voren. Hij herinnerde eraan dat 50PLUS is ontstaan omdat bij de mensen de zorgen groeiden over twee unieke Nederlandse kroonjuwelen, de AOW en het aanvullend pensioen.

“Ooit opgezet als een prachtige zekerheid voor de oude dag. In geen enkel land ter wereld bestaat er zo’n voortreffelijke systeem. Welnu, de afgelopen twintig jaar is over die zekerheid steeds grotere onzekerheid ontstaan. Eerst werd er gesnoeid, toen zelfs gezaagd in de boom van ons pensioenstelsel. 50PLUS is opgericht om aan die discussie een einde te maken en deze kroonjuwelen te beschermen. Om weer zekerheid te bieden aan de ouderen in Nederland.”

Van Rooijen, thans ook politiek leider van 50PLUS, benadrukte dat al 14jaar de meeste pensioenen helemaal niet worden verhoogd. Dat wil volgens hem zeggen: “De koopkracht van de meeste pensioenen is in de afgelopen veertien jaren 25% naar beneden gegaan! Regelrechte áchteruitgang dus. De komende jaren wordt er een stijgende inflatie verwacht, maar de pensioenen blijven op zijn best pas op de plaats maken. Dan daalt de koopkracht nog harder. Sommige cijfers spreken van wel 40%!”

50PLUS zou een vuist willen maken voor alle ouderen, maar is nog te klein. “We zijn een vingertje. Daarmee kun je wel waarschuwen, maar geen kracht zetten. Ouderen in Nederland, let op uw zaak! In de Eerste Kamer hebben we laatst een motie verloren op slechts een paar stemmen. Die bedoelde te vragen om een lagere belasting voor ouderen. Als we slechts 2 of 3 zetels meer hadden gehad, hadden we het gered. O, wat zonde!”

Martin van Rooijen ging ook in op het klimaatbeleid. Hij zei onder meer: “Ik denk wel eens dat we in het westen zo gewend zijn dat alles wat we willen ook binnen bereik ligt, dat we een revolutionaire omwenteling hopeloos lijken te onderschatten. Ook ben ik bang dat we de prijs van al die veranderingen onderschatten. Met wat voor lasten zadelen we de mensen straks op? Hoe komen de oudere mensen met geen of met een klein pensioen straks uit? 50PLUS zal bij de klimaatpolitiek niet alleen kijken naar de schone lucht, maar ook naar uw portemonnee.”

Hij meende dat Nederland door zijn deskundigheid bij het teweer stellen tegen de bedreigingen van de klimaatverandering een beschermende en verlossende rol kan spelen over de hele wereld en ten behoeve van ontelbare mensen.

Over de partij 50PLUS zei Van Rooijen: “Het merk 50PLUS is nog steeds ijzersterk. Het aantal senioren in Nederland groeit relatief en absoluut. Onze stem moét gehoord worden. De naam 50PLUS zegt precies wat wij moeten zijn: de belangenbehartigers van een enorme groep van onze bevolking. In de Eerste Kamer zijn mijn collega Martine Baay en ik onverminderd in touw om onze belangen te bepleiten bij de regering en steun daarvoor te zoeken bij andere fracties. Onze rol wordt gezien als serieus en kritisch, maar ook constructief en wij worden betrokken bij veel informeel overleg.”

“50PLUS is ook de komende jaren alleen maar méér nodig. Als je elke dag luistert naar de herrie van de maatschappelijke discussies, is het niet eenvoudig voor de oudere Nederlanders om daar nog bovenuit te komen. Terwijl het aantal 50-plussers elk jaar toeneemt!”

Lees HIER de volledige toespraak van Martin van Rooijen.

© 16 oktober 2021