Zaterdag 13 november is de algemene ledenvergadering

Source: Forum voor Democratie (FVD) i, published on Thursday, October 14 2021.

Omdat het een bewogen jaar is geweest, waren we enorm graag met zoveel mogelijk van onze leden bijeengekomen. Gezien de beperkende omstandigheden echter, is dit niet op een nette manier te faciliteren. Vanzelfsprekend willen wij onze leden niet dwingen tot het tonen van een QR-code, zoals dat, tot onze grote spijt, juridisch is vereist. Na lang beraad hebben wij er dan ook voor gekozen om de ALV, net als vorig jaar, online te houden. In een toegankelijke en transparante online omgeving.

Alle relevante stukken die betrekking hebben op de vergadering zullen uiterlijk twee weken van tevoren worden gepubliceerd op de website. Leden kunnen tot die tijd agendapunten aandragen of stukken inbrengen via [email protected].

Meer informatie over deelname aan de ALV zal leden uiteraard tijdig per e-mail worden toegestuurd.