Kabinet wil mogelijkheid tot vervroegd stemmen en discussie over briefstemmen

Monday, October 11 2021, 12:10

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet wil dat er een mogelijkheid komt om vervroegd te stemmen in het stemlokaal. Ook wil het kabinet een discussie over de mogelijkheid om per brief te stemmen. Beide maatregelen waren al van toepassing op de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vanwege de coronamaatregelen, en zijn bedoeld om in de toekomst de verkiezingen in Nederland toegankelijker te maken.

De wens om vervroegd stemmen mogelijk te maken volgt op kritiek van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De organisatie, die de verkiezingen van afgelopen maart waarnam, is kritisch op het Nederlandse systeem van volmachten waarbij het stemgeheim prijsgegeven moet worden. Vervroegd stemmen moet de noodzaak tot het gebruik van volmachten verminderen. Het maximum aantal volmachten wordt dan teruggebracht naar één per persoon.

Ten aanzien van het briefstemmen schrijft minister Ollongren in een discussienota voor de Tweede Kamer dat een substantieel deel van de kiezers voorstander is van briefstemmen. Met name oudere kiezers maakten bij de verkiezingen in maart dit jaar gebruik van briefstemmen en geven in een enquête aan dit bij volgende verkiezingen weer te willen doen.

De discussienota noemt wel een aantal risico's bij het gebruik van briefstemmen. Zo is het toezicht op handhaving van stemgeheim en de stemvrijheid bij briefstemmen moeilijker. Briefstemmen kan hierdoor onbedoeld faciliteren dat er stemmen worden gekocht. Ook is stemmen per brief duurder dan stemmen in het stembureau. De Tweede Kamer moet nu oordelen of deze nadelen opwegen tegen de genoemde voordelen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer informatie