Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie en (K) van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Kamerstukken 35925-X-K)

Thursday, October 7 2021

Bij wetsvoorstel 35925 X - Vaststelling begroting Defensie 2022 is een brief ondergebracht.