Besluitpunt "Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene / Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) / en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de / Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 / (Kamerstuk 35925-III)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 54
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken in de week van 12- 14 oktober a.s..

 

1.

Nederlandse dossiers