Besluitpunt "Stand van zaken transitievisies warmte"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 47
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 30 september 2021 / Stand van zaken transitievisies warmte - 2021Z16881

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d.6oktober 2021

Overig