Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over de EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (Kamerstuk 29453-535)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 46
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Woningcorporaties

 

1.

Nederlandse dossiers