Besluitpunt "Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de / Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 44
 

Zaak:

 

Voorstel:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State over dit initiatiefwetsvoorstel zal zijn ontvangen