Besluitpunt "Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal / Stelsel Omgevingswet"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 36
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 

1.

Nederlandse dossiers