Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 30 september 2021

Thursday, September 30 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Overige besluiten: