Besluit over inwerkingtreding van 34687 - Wijziging Handelsregisterwet 2007 vanwege evaluatie

Monday, September 27 2021

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 34687 - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen.