35914 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 september 2021 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Kops (PVV) i.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Kops (PVV) regelt in de Huisvestingswet 2014 het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn. Gezien de voortslepende krapte op de woningmarkt, het afgenomen aantal sociale huurwoningen, de toegenomen wachttijden en de verdringing van reguliere Nederlandse woningzoekenden acht initiatiefnemer dit gerechtvaardigd en noodzakelijk.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 22 september 2021, geleidende brief, nr. 1     KST359141
Geleidende brief
 
2 22 september 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359142
Voorstel van wet
 
2 22 september 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359143
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.