Verklaring aftreden Ank Bijleveld als minister

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Friday, September 17 2021.

Afgelopen woensdag is er een lang en belangrijk debat geweest over het verloop van de crisis in Kabul. Gisteren is er gestemd over een aantal moties. Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was over de gevolgen. Ik heb mijn eigen afweging gemaakt.

Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta, voor de mannen en vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen.

Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. Die verantwoordelijkheid wilde ik waarmaken. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Mensen die hun werk met passie doen, in dienst van de samenleving. Ik wil niet dat ik hun belangrijke werk in de weg sta.

Ik heb mijn partijleider en de minister-president laten weten dat ik daarom Zijne Majesteit de Koning zal vragen om mij ontslag te verlenen. Ik wil hier mijn collega’s in het kabinet bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. En natuurlijk mijn gezin, die me altijd heeft gesteund.

Maar vooral wil ik mijn mensen bedanken. De militairen in binnen- en buitenland, de burgermedewerkers, de Commandant der Strijdkrachten en de secretaris-generaal.

Ik laat hen met pijn in het hart achter. Zij verdienen het beste en alle steun.

Reactie Wopke Hoekstra

Ank Bijleveld liet mij vandaag weten, na alle ontwikkelingen gisteren, dat zij opstapt als minister van Defensie omdat zij het belangrijke werk van haar mensen niet in de weg wil staan.

De keuze die zij vandaag maakte, kenschetst Ank als zeer betrokken minister bij haar mensen. Ze heeft verantwoordelijkheid genomen toen in 2017 opnieuw een beroep op haar werd gedaan om tot het kabinet toe te treden.

Ank was zeer toegankelijk voor haar militairen, de veteranen en het Defensiepersoneel. Zij stond pal voor haar mensen bij Defensie, zeker in crisissituaties. Voor Ank stond het beschermen en koesteren van onze vrijheid altijd voorop.

Reactie Marnix van Rij

Het CDA respecteert de keuze van Ank Bijleveld-Schouten om af te treden als demissionair minister van Defensie. Wij danken haar zeer voor haar inzet in de afgelopen vier jaar.

Bij Ank hebben we altijd een beroep mogen doen op haar verantwoordelijkheid voor Nederland. Niet alleen als minister van Defensie, maar ook in de verschillende functies hiervoor.

Vanzelfsprekend wil ik de samenwerking met Ank Bijleveld als bijzonder adviseur van het overgangsbestuur continueren. Samen met Ank wil ik tot en met het najaarscongres van 11 december onze gezamenlijke opdracht afmaken.