Solidariteit centraal in CDA-inbreng coronadebat

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Friday, September 17 2021.

Het CDA is blij dat we de laatste stappen uit de coronapandemie lijken te zetten. De 1,5-meterregel wordt afgeschaft en daarmee komen we steeds dichterbij het ‘oude normaal’. Maar we zijn er nog niet. De aangekondigde versoepelingen en maatregelen leiden tot spanningen in de samenleving. Daarom hield CDA-Kamerlid Joba van den Berg tijdens het laatste coronadebat een pleidooi voor solidariteit.

Solidariteit moet er volgens Van den Berg op verschillende niveaus zijn. Met zwakkeren, met zorgmedewerkers, met ondernemers, met jongeren, met de cultuursector en de evenementenbranche, met mensen die hun operatie uitgesteld zien worden, met gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Het CDA kan daarom leven met een coronatoegangsbewijs in de horeca, evenementen- en cultuursector als tijdelijke en zo kort mogelijke maatregel. Een dergelijk bewijs bestaat uit een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel. Van den Berg: “Op deze manier houden we het besmettingsrisico laag en kan de samenleving verder open. Het is daarbij van belang dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd voor een testbewijs. Daarnaast moet er voor terrassen een uitzondering worden gemaakt en horen óók papieren vaccinatiebewijzen geaccepteerd te worden.”

Tot slot vroeg Van den Berg naar financiële compensatie voor sectoren die er nog niet bovenop zijn en/of beperkingen met beperkingen te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de culturele sector, de georganiseerde reizen en de nachthoreca.