Democratie op Donderdag: welke partijen moeten samen verder in de formatie?

Thursday, September 9 2021, 16:12

DEN HAAG (PDC i) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com geplaatst. Deze week: hoe nu verder in de formatie?

Nieuwe poll

Vorige week bleek dat de formatiegesprekken onder toezicht van informateur Mariëtte Hamer i tussen CDA i, VVD i, D66 i, ChristenUnie i, GroenLinks i, en PvdA i waren vastgelopen vanwege onderlinge blokkades. Sigrid Kaag i zette de verhoudingen tussen de betrokken partijen verder op scherp in haar H.J. Schoo-lezing door openhartig haar ongenoegen met de vorm van het formatieproces te uiten en het beleid en leiderschap van Mark Rutte i te bekritiseren.

Nu is het de taak aan de kersverse informateur Johan Remkes i om de formatie uit het slop te trekken. Dit kan via een minderheidskabinet i of een meerderheidskabinet in diverse variaties. Daarom deze week de volgende vraag:

Welke partijen moeten nu samen verder in de formatie?

Vorige poll

Afgelopen Dinsdag liet demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen i weten per direct op te stappen en met ingang van 1 oktober voorzitter te worden van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Verschillende (oud-)politici reageerden verbaasd op deze overstap naar de private sector. Zo kwam de discussie over welke functies bewindslieden wel en niet mogen aannemen na hun aftreden weer volledig op gang.

Volgens het 'blauwe boek', beter bekend als het Handboek voor bewindspersonen, is het niet aanvaardbaar voor een oud-lid van het kabinet om gedurende een periode van twee jaar na aftreding als lobbyist aan het werk te gaan op hetzelfde beleidsterrein waar desbetreffende persoon eerder als minister of staatssecretaris actief was. Er zou dan namelijk sprake kunnen zijn van belangverstrengeling. Maar is deze regelgeving wel sterk genoeg om draaideurpolitiek tegen te houden? Of is het tijd voor zwaardere maatregelen? Daarom afgelopen week de volgende vraag:

Moet er een afkoelingsperiode komen voor oud-bewindspersonen?

De overgrote meerderheid van onze respondenten (85%) gaf aan voor een afkoelingsperiode voor oud-bewindspersonen te zijn.