Besluit over inwerkingtreding van 31119 - Uitvoering van de Protocollen van 12 februari 2004 tot wijziging van de Verdragen van Parijs en Brussel inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

Wednesday, September 8 2021

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 31119 - Uitvoering van de Protocollen van 12 februari 2004 tot wijziging van de Verdragen van Parijs en Brussel inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.