Besluit over inwerkingtreding van 34501 - Uitvoeringswet EG-verordeningen over beveiliging burgerluchtvaart

Thursday, July 22 2021

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 34501 - Uitvoeringswet EG-verordeningen 300/2008 en 2320/2002 (beveiliging burgerluchtvaart).