Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied

Tuesday, July 6 2021

Bij wetsvoorstel 30862 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven is een brief ondergebracht.

Commissie: Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)