De kinderopvang verdient beter

Source: J.P. (Peter) Kwint i, L.M.C. (Lilian) Marijnissen i, published on Thursday, July 8 2021, column.

De medewerkers in de kinderopvang voeren actie. En dat komt niet elke dag voor, er is al twintig jaar niet gestaakt, maar het is ook niet voor niets. De kinderopvang gaat gebukt onder een groot personeelstekort en de werkdruk en het ziekteverzuim zijn daarom hoog. De kinderopvang staat in de top drie van sectoren met de hoogste vacaturegraad. De nood is dus hoog. En het belang groot. Het gaat hier immers om de zorg voor dat wat ons het meest dierbaar is: onze kinderen.

Maar liefst 59% van de kinderopvangorganisaties heeft op dit moment een wachtlijst. Het startsalaris voor een pedagogisch medewerker ligt krap boven de 2000 euro bruto per maand, slechts 300 euro boven het minimumloon dus. Bovendien - zeker wanneer je in de buitenschoolse opvang werkt - is het lastig om fulltime aan het werk te gaan. En is je salaris sowieso te laag om van rond te komen.

Is er dan geen geld in de kinderopvang? Nou, dat is bepaald niet het probleem. Nog altijd is de sector aantrekkelijk voor grote fusies en overnames door private equityfondsen. Deze sprinkhaankapitalisten die eerder kinderopvangaanbieder Estro de vernieling in hielpen zien nog genoeg kansen om rendement uit de sector te trekken. Geld dat dus niet terecht komt bij de verbetering van de kwaliteit van de opvang of bij een eerlijker salaris voor het personeel. Bovendien wordt vaak bezuinigd op meer ervaren personeel, in ruil voor flex-, en invalkrachten.

Veel politieke partijen - waaronder de SP - pleiten na het toeslagenschandaal dat in de kinderopvang begon voor gratis kinderopvang en een systeem zonder toeslagen. Maar dan moet je natuurlijk wel voldoende inkomen hebben. Maar de eerlijke waarheid is dat iemand die zelf in de kinderopvang werkt op dit moment met dit salaris niet eens zonder toeslagen zou kunnen. Naast de kinderopvangtoeslag voor eventuele eigen kinderen zijn zorg-, en huurtoeslag bijna onmisbaar met het huidige salaris.

Dat doet totaal geen recht aan het zeer belangrijke werk dat medewerkers in de kinderopvang doen. De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de ontwikkeling van het jonge kind. Juist tot vier jaar leert een kind spelenderwijs zo ontzettend veel. En een goed opgeleide en gemotiveerde pedagogisch medewerker kan in de kinderopvang een wereld van verschil maken. Maar de realiteit is te vaak dat deze mensen het niet vol houden in de sector, vanwege de hoge werkdruk en het te lage salaris.

We moeten de opvang van onze kinderen niet aan de markt overlaten, maar samen organiseren en samen betalen. De medewerkers in de kinderopvang verdienen een loon waar ze fatsoenlijk van kunnen leven! Dat is het minste wat we zouden moeten bieden aan mensen met zulk belangrijk werk.

Lilian Marijnissen

Peter Kwint