Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc

foto Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Sjoerd Warmerdam (1987) was van 7 juni 2023 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Eerder verving hij, van 18 januari tot 16 februari 2022, Rens Raemakers. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Kamerlid hield de heer Warmerdam zich onder meer bezig met emancipatie, verlof- en kindregelingen en de AOW. Gedurende zijn eerdere periode als Kamerlid in 2022 hield hij zich onder meer bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

D66
in de periode 2022-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Sjoerd (Sjoerd)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 13 August 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

  • adjunct-directeur ESTT (Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 1 July 2020 until January 2022
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 31 March 2021 until April 2022
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 January 2022 until 16 February 2022
  • programmadirecteur ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from April 2022 until June 2023
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2023 until 6 December 2023
  • eigenaar Oekraiëns restaurant Alex + Pinard, Amsterdam, from 1 March 2024

temporary replacement MP
  • Verving van 18 januari tot 16 februari 2022 op grond van artikel X10 van de Kieswet Rens Raemakers

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
  • lid Medezeggenschapsraad Pieter Jelle Troelstraschool (Stichting Westerlijke Tuinsteden), from September 2019 until December 2021

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Nam in 2023 de verdediging van Marijke van Beukering over van een initiatiefwetsvoorstel over het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid van pensioenfondsen. Het wetsvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Steven van Weyenberg. (35.101)

8.

Miscellaneous

Private life
  • Verscheen op Prinsjesdag 2023 in een opvallende roze aikidobroek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.