Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc

foto Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Sjoerd Warmerdam (1987) is sinds 7 juni 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Eerder verving hij, van 18 januari tot 16 februari 2022, Rens Raemakers. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Kamerlid houdt de heer Warmerdam zich onder meer bezig met emancipatie, verlof- en kindregelingen en de AOW. Gedurende zijn periode als Kamerlid in 2022 hield hij zich onder meer bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

D66
in de periode 2022-heden: lid Tweede Kamer