Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoofdlijnen van de uitvoeringswetgeving voor een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Thursday, June 10 2021

Bij wetsvoorstel 35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) is een brief ondergebracht.

Bijlage