CDA: akkoord over niet-presterende leningen schept ruimte voor nieuwe investeringen

Source: E.M.R. (Esther) de Lange i, published on Wednesday, June 9 2021, 13:19.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over een nieuwe wet die het gemakkelijker zal maken voor banken om niet-presterende leningen door te verkopen aan derde partijen. CDA-delegatieleider Esther de Lange onderhandelde namens het Europees Parlement en is tevreden: “Slecht presterende leningen slokken veel kapitaal van banken op, waardoor zij minder ruimte hebben om nieuwe leningen te verstrekken aan bedrijven. Die nieuwe kredieten hebben we juist hard nodig om te kunnen investeren in onze economie. Dit is al sinds de financiële crisis van 2008 een groot probleem in Europa, maar dreigt nog urgenter te worden vanwege de verwachte toename van niet-presterende leningen als gevolg van de COVID-crisis. Deze nieuwe regels zijn daarom van groot belang en kunnen ons helpen uit de crisis te komen.”

De Lange heeft zich in de onderhandelingen onder andere hard gemaakt voor een betere bescherming van consumenten, waardoor er nu ook afspraken zijn gemaakt over onder andere maximumbedragen voor incassokosten. De Lange: “Schulden brengen vaak grote stress met zich mee voor mensen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor personen die de lening zijn aangegaan maar door omstandigheden niet kunnen afbetalen. Ik ben blij dat het ons gelukt is het voorstel op deze punten te verbeteren”.

De bedoeling is dat de nieuwe regels na de zomer van kracht worden. Daarvoor moet het Europees Parlement nog plenair instemmen met het akkoord, deze stemming wordt in september verwacht.

print