Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen - Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Thursday, May 27 2021

Bij wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.