Iedereen moet veilig en onbezorgd naar priklocatie kunnen

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Monday, May 24 2021, column.

Uit een artikel van het Parool blijkt dat mensen bij een vaccinatielocatie in Amsterdam zijn lastiggevallen. De VVD vindt intimidatie of het lastig vallen van mensen die komen om zich te vaccineren onacceptabel is. De VVD heeft samen met D66 schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over dit incident. Want iedereen die een coronaprik krijgt, moet dat veilig en onbezorgd kunnen doen. VVD en D66 vragen de ministers hoe dit wordt gewaarborgd en hoe dit soort incidenten (nu en in de toekomst) kunnen worden voorkomen.

Vragen van de leden Aukje de Vries, Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD), Paternotte en Van der Werf (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het incident bij de corona-vaccinatielocatie Amsterdam

 • 1. 
  Klopt het bericht dat mensen zijn lastiggevallen bij de vaccinatielocatie Heineken Music Hall in Amsterdam? Kunt u een beeld schetsen wat er heeft plaats gevonden? Zo nee, waarom niet? 1)
 • 2. 
  Bent u het eens dat als je mensen aanvalt en belaagt, terwijl die rustig in de rij wachten op een prik, je geen demonstrant bent die gebruik maakt van zijn grondrechten, maar een belager bent die als zodanig door de politie aangepakt moet worden? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Bent u het eens dat dergelijke intimidatie van mensen die komen om zich te vaccineren onacceptabel is en in tijden van een pandemie een bedreiging vormt voor de volksgezondheid?
 • 4. 
  Hoe is op dat moment ingegrepen en opgetreden, door wie en hoeveel mensen zijn gearresteerd?
 • 5. 
  Welke instructies hebben de GGD’s en medewerkers van de GGD indien zich dit soort incidenten voor doen?
 • 6. 
  Worden de belaagden bij de vaccinatielocatie van GGD Amsterdam gewezen op de mogelijkheid aangifte te doen? Wilt u bevorderen dat de drempel laag is om aangifte te doen van dergelijke belaging?
 • 7. 
  Bent u het eens dat iedereen die de komende maanden een prik krijgt, dat veilig en onbezorgd moet kunnen doen? Hoe gaat u dit waarborgen? Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit soort zaken niet meer voorkomen en mensen ongestoord hun vaccinatie kunnen halen?
 • 8. 
  Welke afspraken zijn gemaakt met burgemeesters en/of gemeenten (al dan niet via de Vereniging Nederlandse Gemeenten) om dit soort incidenten (nu en in de toekomst) te voorkomen? Bent u bereid, indien geen afspraken zijn gemaakt, deze afspraken alsnog te maken? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Kunt u, gezien het belang van voorspoedig verloop van de vaccinatiecampagne, deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden voorafgaand aan het volgende debat rondom het coronavirus?