Stemverklaring betreffende de motie v.h. lid Van Haga (nr. 35 807-39) over gratis PCR-testen bij reizen naar het buitenland

Source: Volt Nederland (Volt) i, published on Sunday, May 16 2021.

De snelste weg uit de coronacrisis is zo snel mogelijk vaccineren. Zo kan de zorg grotendeels ontlast worden en kunnen gevaarlijke mutaties van het virus voorkomen worden, mits de gehele wereld tot spoedig vaccineren in staat gesteld wordt. Dit is de enige manier waarop we het leven van vóór de coronapandemie weer op dezelfde manier kunnen oppakken.

Het kabinet stelt zichzelf ten doel om begin juli iedereen in Nederland vanaf 18 jaar minimaal hun eerste prik gegeven te hebben. Gezien de huidige vaccinatiesnelheid lijkt het erop dat dit doel gehaald zal worden, mits zich geen onverwachte tegenslagen in bijvoorbeeld de levering van de vaccins of de prikcapaciteit van de GGD’en voordoen. Volt zal het kabinet hier kritisch op blijven volgen.

Volt wil dat iedereen de optie heeft om aankomende zomer veilig op vakantie te gaan buiten Nederland, zonder daarbij op extra kosten gejaagd te worden. Als de kabinetsdoelstelling gehaald wordt, kunnen deze buitenlandse reizen plaatsvinden onder dezelfde omstandigheden als het geval zou zijn bij negatieve PCR-testen.

Waarom heeft Volt er niet voor gekozen het kabinet te vragen zowel de vaccinatiesnelheid op peil te houden, als PCR-testen gratis aan te blijven bieden? Volt wil dat de GGD’en al hun menskracht, tijd en energie in kunnen zetten om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren. Dat heeft onze prioriteit, omdat reizigers dan een vaccinatiebewijs op zak zullen hebben en gratis PCR-testen daarmee niet meer nodig zullen. Daarom vindt de Volt-fractie het belangrijk dat we geen dingen doen waarmee we de al zwaar belaste GGD’s verder belasten.

In veel berichten lezen we dat de Europese Commissie PCR-testen per se gratis wil maken, terwijl Nederland dwarsligt. Wat Volt betreft is deze tegenstelling niet zo zwart-wit als deze op het eerste gezicht lijkt. Allereerst zijn de onderhandelingen in Brussel over de strategie nog aan de gang. Daarnaast is het doel van de meeste Europese landen dat er zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. De minister heeft gezegd dat dit ook het doel is van het Nederlandse kabinet. Wanneer echter blijkt dat de doelstelling van het kabinet niet gehaald zal worden, zal ook Volt weer kijken naar de mogelijkheid om alsnog gratis PCR-testen aan te bieden.