Dag van Europa, 9 mei

Source: Volt Nederland (Volt) i, published on Sunday, May 9 2021.

Wereldvrede kan niet worden bewaakt zonder creatieve inspanningen te leveren die in verhouding staan tot de gevaren die haar bedreigen.” Met ongeveer deze woorden sprak de Franse minister Schuman 71 jaar geleden toen hij de pers bijeen riep om de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal aan te kondigen. Vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd zijn verklaring een van de grondslagen van het Europese vredesproject. En de oprichting van dit bijzondere project vieren we vandaag op deze 9 mei. Op deze Europadag.

De woorden van Schuman zijn nog even actueel als altijd. Terwijl pro-Europese politici het succes van het Europese project van de afgelopen decennia voor lief namen maar niet met oplossingen voor de onderliggende tekortkomingen kwamen, kaapten nationaal-populisten genadeloos het Europese verhaal. Weg van een ‘ever closer Union’. Terwijl de grote uitdagingen van de 21e eeuw júist om méér samenwerking vragen.

Volt gelooft dat het nu de tijd is om onze Unie nieuw leven in te blazen, mét de nodige verbeteringen. En dat is precies de reden dat onze politieke beweging is ontstaan. We kunnen alleen door grensoverschrijdende samenwerking tot oplossingen komen; voor de gezondheidscrisis, het klimaat, onze veiligheid en migratie. Maar denk ook aan nieuwe wereldmachten, het beschermen van de rechtsstaat en het aanpakken van de alsmaar verder groeiende ongelijkheid.

Het is vanuit dat besef dat Volt, als eerste Europese partij, op 17 maart het mandaat kreeg om Europa permanent de Kamer in te brengen. Europa is voor Volt geen doel an sich, maar juist hét middel in de strijd tegen de grote uitdagingen. En het is deze gedachte, dit besef, dat in Den Haag de afgelopen decennia structureel onderbelicht is gebleven. Bewust of onbewust, maar Volt is van mening dat de Tweede Kamer keer op keer herinnerd zou moeten worden aan de rol van Europa in de beslissingen die wij met elkaar maken.

Het is om die reden dat Volt, op deze Europadag, als symbool voor Nederland als onderdeel van de Europese gemeenschap, voorstelt om zo snel mogelijk de vlag van de Europese Unie naast de Nederlandse vlag in de plenaire vergaderzaal van ons parlement te plaatsen. Deze vlaggen samen herinneren ons eraan dat we niet alleen naar andere Europese landen kúnnen kijken om mee samen te werken, maar dat we dit ook steeds vaker móeten doen. Hiervoor dienen we binnenkort een motie in.

Laten we in Den Haag tot het gezamenlijke besef komen dat voor Nederland, voor ons, de toekomst ligt in een effectief en daadkrachtig Europa. Fijne Europadag!

Groeten,

Laurens Dassen

PS Liever deze brief als videoboodschap van Laurens bekijken? Klik dan hier.

Geloof jij ook in de kracht van Europa? Word dan lid.