Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie - Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19)

Friday, May 7 2021

Bij dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding en wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.