Europa, benut het enorme potentieel van kunstmatige intelligentie. Maar maak risico's zo klein mogelijk

Source: E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, published on Wednesday, April 21 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd om het gebruik van risicovolle Artificiële Intelligentie (AI) - technologie op de interne EU-markt te reguleren. De komende maanden zullen de Interne Markt en Consumentenbescherming Commissie (IMCO) en de AI Commissie (AIDA) van het Europees Parlement zich over het voorstel buigen. Europarlementariër Liesje Schreinemacher is namens de VVD lid van deze Commissies. ‘We moeten het enorme AI-potentieel benutten, terwijl we daarbij altijd aandacht voor mensenrechten houden.’

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd om het gebruik van risicovolle Artificiële Intelligentie (AI) - technologie op de interne EU-markt te reguleren. De komende maanden zullen de Interne Markt en Consumentenbescherming Commissie (IMCO) en de AI Commissie (AIDA) van het Europees Parlement zich over het voorstel buigen. Europarlementariër Liesje Schreinemacher is namens de VVD lid van deze Commissies. ‘We moeten het enorme AI-potentieel benutten, terwijl we daarbij altijd aandacht voor mensenrechten houden.’

Volgens de VVD biedt Artificiële Intelligentie grote kansen om hedendaagse maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. ‘Zo kunnen we de efficiëntie in de zorg verbeteren en de groene transitie een enorme boost geven. Omdat AI de ontwikkeling van vrijwel alle sectoren exponentieel versnelt, is de technologie daarnaast van groot economisch belang. Hiervan profiteren onze burgers en bedrijven. Helaas bungelt Europa op dit moment onderaan en is de meeste AI die op grote schaal in Europa wordt gebruikt van Amerikaanse of Chinese makelij (Google, Alibaba, Tiktok)’, stelt Liesje Schreinemacher, Europarlementariër voor de VVD.

Schreinemacher: ‘Het potentieel van AI is enorm, maar de ontwikkeling staat nu nog in de kinderschoenen. Om de verdere ontwikkeling van AI te stimuleren, zullen we flink in de ontwikkeling moeten investeren. Daarnaast hebben zowel burgers als bedrijven duidelijkheid nodig over de rechten en plichten die zij hebben wanneer zij een slimme thermostaat of een zelfrijdende auto produceren of gebruiken. Europese wetgeving is hiervoor noodzakelijk, want alleen zo voorkomen we fragmentatie op de interne markt. Ik ben dan ook blij met initiatief van de Europese Commissie.’

Er kleven ook risico’s aan het gebruik van bepaalde AI-systemen. Omdat zij uitgaan van data uit het verleden, kunnen ze een bepaalde vooringenomenheid met zich meebrengen. Het vertrouwen van burgers is cruciaal. Gezien de grote impact van verkeerd gebruik van sommige AI-systemen, steunt de VVD het uitgangspunt van de Commissie dat deze systemen met een hoog risico aan extra waarborgen moeten voldoen. De extra eisen die worden gesteld aan transparantie, data-management en menselijk toezicht ziet de VVD als een goed uitgangspunt om de komende maanden verder mee aan de slag te gaan. Een nationale toezichthouder zou wat de VVD betreft moeten toezien op de naleving van deze regels.

‘De bescherming van mensenrechten is essentieel in de Europese Unie, zowel offline als online. AI wordt al gereguleerd door verschillende wetten, maar nieuwe regels kunnen ervoor zorgen dat misbruik en fouten door de technologie wordt tegen gegaan. Wel moeten we ervoor zorgen dat de regels proportioneel zijn, want een thermostaat brengt andere risico’s met zich mee dan een zelfrijdende auto. Alleen zo zorgen we ervoor dat we de ontwikkeling van AI niet al vroegtijdig in de kiem smoren,’ stelt Schreinemacher die het daarnaast belangrijk vindt dat er bij de ontwikkeling van standaarden voor AI-systemen met een hoog risico samen wordt gewerkt met andere landen die de waarden van mensenrechten en democratie onderschrijven, zoals de VS. ‘Alleen zo zorgen we ervoor dat de AI die wij gebruiken onze Westerse waarden reflecteert.’