Brief van de verkenners over de situatie na het vertrek van hun voorgangers - Kabinetsformatie 2021

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Kabinetsformatie 2021; Brief verkenner; Brief van de verkenners over de situatie na het vertrek van hun voorgangers
Document date 31-03-2021
Publication date 01-04-2021
Nummer KST357883
Reference 35788, nr. 3
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 788

Kabinetsformatie 2021

Nr. 3

BRIEF VAN DE VERKENNERS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2021

Gisteren zijn wij naar aanleiding van uw verzoek aangetreden als verkenners. Wij hechten eraan u te informeren over de situatie die wij aantroffen na het vertrek van onze voorgangers, ook om weer vooruit te kijken.

In een gesprek met onze voorgangers dat wij heden hebben gevoerd, hebben zij aangegeven dat het gisterochtend per abuis bekend geworden document een inventariserende voorbereidingsnotitie betreft. Van belang hierin is met name het onderdeel met betrekking tot een lid van de Tweede Kamer. Onze voorgangers hebben aangegeven dat deze passage geen weergave is van de gevoerde gesprekken met de zeventien gewezen lijsttrekkers en op geen enkele wijze met de gewezen lijsttrekkers is besproken. De passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media. Daarmee was de interne notitie bedoeld ter voorbereiding op mogelijke onderwerpen in de volgende ronde van gesprekken. De oud-verkenners hebben zich bereid verklaard de Kamer te informeren door een brief over hun werkzaamheden en deze in een debat mondeling toe te lichten.

Het respecteren van de vertrouwelijkheid van gesprekken, overleg, onderhandelingen en documenten is wezenlijk voor het goede functioneren van het proces van de kabinetsformatie. Het feit dat er door een menselijke fout informatie bekend is geworden, maakt dit niet anders.

Voor de verkenning, het in kaart brengen van mogelijke combinaties en inhoudelijke thema's ten behoeve van een debat in de Tweede Kamer, is het noodzakelijk dat alle betrokkenen zich vrij weten dat zij naar voren kunnen brengen wat behoort bij dit proces.

Wij betreuren het zeer dat een lid van uw Kamer op deze wijze onderwerp is geworden van vertrouwelijk overleg en vervolgens van een publieke discussie. Hiermee is het vertrouwen geschaad. Wij vinden dat dit niet

kst-35788-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

had mogen gebeuren. Dit hebben onze voorgangers ook bij ons aangegeven.

Onze inzet is erop gericht het vertrouwen te herstellen en herhaling van de ontstane situatie te voorkomen. Hiertoe zullen wij ieder van de zeventien lijsttrekkers uitnodigen voor een gesprek om hun bijdrage te leveren aan de verkenning.

  • T. 
    van Ark W. Koolmees

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 788, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.