Tweede Kamerverkiezingen: analyse partijstandpunten bestuurlijke vernieuwing

Friday, March 12 2021, 12:05

DEN HAAG (PDC i) - Naast beleidswijzigingen willen veel partijen veranderingen aanbrengen in de manier van hoe de Nederlandse democratie werkt. Deze bestuurlijke vernieuwingen gaan over de manier waarop de overheid besluiten neemt, direct optreedt en wat de rol van de burger is in dit proces.

Aan de hand van actuele gegevens van de Peilingwijzer stelde PDC een samenvatting op van de partijstandpunten aangaande een aantal onderwerpen waarover meerdere partijen een duidelijke mening hebben.

Dit gaat over thema's zoals het afschaffen van het verbod op constitutionele toetsing i door rechters, het invoeren van een bindend correctief referendum i, een gekozen burgemeester i en het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd i van 18 naar 16.

Bron: Peilingwijzer