Wetsvoorstel voor herziening kiesstelsel voor advies naar Raad van State

Monday, March 8 2021, 9:05

DEN HAAG (PDC i) - Het wetsvoorstel van Minister Ollongren i (D66 i) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanpassing van het kiesstelsel is na instemming van de ministerraad voor advies naar de Raad van State i gestuurd.

Het wetsvoorstel genaamd 'Met één stem meer keus' zou het kiesstelsel veranderen waardoor de band tussen de kiezer en gekozene versterkt wordt. De kiezer krijgt met deze wet de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van een partij (lijststem), of op één enkele kandidaat van een partij (kandidaatsstem). De lijststemmen en kandidaatstemmen worden vervolgens bij elkaar opgeteld en verdeeld in lijstzetels en kandidaatszetels. De lijstzetels gaan naar de kandidaten bovenaan de kandidatenlijst, de kandidaatszetels naar de kandidaten met de meeste stemmen.

Indien na de verkiezingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met dit wetsvoorstel kunnen kandidaten met voorkeurstemmen i straks sneller gekozen worden in het nieuwe kiesstelsel. In het huidige systeem hebben kandidaten veel voorkeurstemmen nodig om - op voorkeurstemmen - een zetel in de Tweede Kamer te behalen.

Naast deze herziening van het kiesstelsel bestaat het wetsvoorstel nog uit drie andere onderdelen: de afschaffing van kieskringen, de verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen en de verhoging van de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan verkiezingen.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel i uit 2018. Hierin pleitte de staatscommissie voor invoering van het eerder door het Burgerforum kiesstelsel i voorgestelde kiesstelsel.

Bron: Rijksoverheid