“Nieuwe fase coronacrisis vraagt nieuwe aanpak”

Source: Democrats 66 (D66) i, published on Thursday, February 18 2021.

D66-leider Sigrid Kaag wil de aanpak van de coronacrisis hervormen en verbreden, zei ze vanavond bij EenVandaag. Dit is volgens haar nodig om economische, maatschappelijke en sociale problemen meer aandacht te geven. Op dit moment adviseert vooral het Outbreak Management Team de politiek over de aanpak van de crisis. Kaag wil dat er daarnaast een Maatschappelijk en Economisch Team wordt ingesteld dat ook onafhankelijk adviezen geeft

18.02.2021

“We moeten sterker uit deze crisis komen. Daarom verdienen de schaduwcrises achter de coronacrisis meer aandacht, zoals de leerachterstanden, andere ziektes dan corona, psychische problemen en economische noden.”

Sigrid Kaag

Cruciale fase

Kaag: “Inmiddels duurt de coronacrisis al een jaar. De medische kant daarvan krijgt zeer veel aandacht, en terecht. Daar kwam een economische crisis bij. En nu ook een sociale crisis. In deze cruciale fase moet de politiek zich ook op het hoogste niveau ontfermen over de economische en sociale problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Ons onderwijs, de psychische gesteldheid van jongeren en ouderen en de problemen van ondernemers verdienen meer perspectief naarmate de coronacrisis langer duurt. Nu is het moment, de samenleving snakt naar een bredere aanpak.”