Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Arbeidsmigratie

Wednesday, February 3 2021

Bij dossiers 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, 25295 - Infectieziektenbestrijding, 29544 - Arbeidsmarktbeleid en 29861 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid en wetsvoorstel 35358 - Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)