Vrij en Sociaal Nederland en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Source: Parlement.com.

Vrij en Sociaal Nederland (VSN) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Bas Filippini als lijsttrekker. Filippini komt uit Amsterdam en was eerder voorzitter privacystichting Privacy First. De partij had geen officieel verkiezingsprogramma, maar werkt met thema's die door de leden aangedragen worden, onder het oogpunt 'wij werken uit principes en niet vanuit programma's'.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

Vrij en Sociaal Nederland ging de verkiezingen in met als basis drie principes: vrijheid, echte democratie en ondernemerschap. Hierbij wilde de partij diverse bestuurlijke vernieuwingen invoeren, met vergaande burgerparticipatie en het limiteren van de rol van de overheid als uitgangspunten. De partij kreeg bekendheid door het verzet tegen de coronamaatregelen.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • een ethische commissie die nieuwe democratische initiatieven bekijkt
 • topambtenaren kunnen ontslagen en gewisseld worden bij de verkiezingen, geen alternatieve baan na meervoudig falen op topniveau
 • vijf jaar geen lobbyfuncties voor ambtenaren na vertrek
 • een nieuw kiessysteem op basis van een participatiematrix
 • afschaffen Eerste Kamer
 • wetsvoorstellen toetsen aan de Grondwet door een constitutioneel hof
 • coalitievorming afschaffen, het kabinet moet op beleidsonderdelen een meerderheid zien te verwerven
 • de provincie als bestuurslaag opheffen
 • burgermeesters moeten direct gekozen worden
 • het initiatiefrecht voor iedereen, bij voldoende handtekeningen leidt dit tot een bindend referendum; dit geldt ook voor grondwetswijzigingen.

Europa

 • soevereiniteit versterken en de invloed van de EU beperken
 • EU wordt de basis om samen te werken op economisch gebied en grensoverschrijdende thema's zoals mensen, milieu, transport & infrastructuur
 • meewerken aan Europees HSL-netwerk
 • verdemocratisering EU

2.

Meer over