Trots op Nederland en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Source: Parlement.com.

Trots op Nederland (TROTS) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Sander van den Raadt als lijsttrekker. Van den Raadt is sinds 2014 gemeenteraadslid in Haarlem. Hij is security controller bij het Spaarne Ziekenhuis. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Vertrouwen en handhaven'.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

Trots op Nederland ging de verkiezingen in met het programma: 'Vertrouwen en handhaven'. De kern van het programma draaide om het verkleinen van de rol van de staat, waarbij de overheid zich in de toekomst moet opstellen als neutrale scheidsrechter. De partij is voor het doorvoeren van vergaande bestuurlijke vernieuwingen en wil de rol van de Europese Unie verkleinen.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • het aantal ambtenaren drastisch verminderen
 • het zetelaantal in de Tweede Kamer wordt gereduceerd van 150 naar 75 zetels
 • de top van het ambtelijk apparaat wordt automatisch ontslagen als de zittende minister of wethouder verdwijnt, de nieuwe minister of wethouder bepaalt of ze worden herbenoemd
 • de minister-president en burgermeesters worden rechtstreeks gekozen
 • het kiesstelsel wordt gebaseerd op kiesdistricten
 • er komt een zakenkabinet, waarbij alle publieke functies voortaan via een open sollicitatieprocedure worden gekozen
 • alle bureaucratische tussenlagen zoals provincies, deelraden en waterschappen worden opgeheven
 • gemeentes krijgen voortaan een grotere eigen belastinggrondslag
 • het publieke ambt van het niveau staatssecretaris of hoger wenst bekleed te worden door burgers met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit
 • de monarchie moet belasting betalen en heeft geen formele macht meer.

Europa

 • de EU-bijdrage wordt een vast percentage van het BBP, voor alle lidstaten gelijk
 • Nederland betaalt niet meer mee aan Europese landbouwsubsidies en structuurfondsen
 • de EU moet zich beperken tot economische samenwerking, interne veiligheid, het tegengaan van illegale migratie en (drugs)smokkel, terrorismebestrijding, bewaking van de buitengrenzen, gezamenlijk buitenlandbeleid en internationale vrijhandel
 • Turkije mag niet tot de EU toetreden
 • belangrijke EU besluiten, zoals de uitbreiding van de EU, worden voorgelegd aan de Nederlandse bevolking middels een bindend referendum
 • lidstaten die zich niet aan het stabiliteitspact houden krijgen sancties opgelegd
 • ambassades in andere EU-landen worden gesloten.

2.

Meer over