Nu Doorpakken!

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Friday, January 22 2021, 16:33.

#NuDoorpakken | Wopke Hoekstra met zijn verhaal voor Nederland na Corona. Een verhaal waarmee we Nederland weer perspectief bieden.