Bijdrage Gert-Jan Segers aan debat Toeslagenaffaire

Source: ChristenUnie (CU) i, published on Wednesday, January 20 2021, 11:42.

Voor wie liever meeleest: https://www.christenunie.nl/blog/2021/01/19/Ongekend-onrecht-als-de-overheid-geen-menselijk-gezicht-heeft