Motie ingediend in Tweede Kamer over alsnog instellen van parlementaire enquête naar aanleiding van toeslagenaffaire

Wednesday, January 20 2021, 11:42

DEN HAAG (PDC i) - Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer gisteren over de kinderopvangtoeslagaffaire heeft de SP samen met vijf andere fracties (GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en Krol) een motie ingediend over het alsnog instellen van een parlementaire enquête naar de gang van zaken.

De fracties stellen dat dit nodig is om 'echt lessen te trekken uit het ongekende onrecht dat ouders is aangedaan om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren.'

De parlementaire enquête is een zwaar politiek middel. Het recht van enquête houdt in dat de Staten-Generaal een onderzoek kan instellen om de regering te controleren. Getuigen zijn verplicht te verschijnen en het verhoor hierover vindt onder ede plaats.

Bron: Tweede Kamer