Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire

Source: Democrats 66 (D66) i, published on Friday, January 15 2021, 16:04.

Duizenden Nederlanders is ongekend onrecht aangedaan door het falen van politiek en bestuur. Dit gaat over verwoeste levens, over de pijn en de ellende van heel veel mensen. Wij kunnen en willen niet lichtzinnig over het zware rapport van de onderzoekscommissie heen stappen.

Dit is hét moment voor een duidelijke streep, een breuk met een jarenlange politiek van wegkijken. Daarom treedt het kabinet af.

Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire. Bekijk de video met haar reactie.

Sigrid Kaag over het aftreden van het kabinet.

Close modal

De samenleving moet op dit moeilijke moment kunnen rekenen op de politiek. Daarbij staan voor mij twee dingen centraal. We moeten recht doen aan wat de slachtoffers is overkomen. Daarnaast moeten we de coronacrisis en de economische crisis daadkrachtig blijven aanpakken. Het is niet eenvoudig om aan twee dingen tegelijk recht te doen. Maar dat is wel nodig.

Het is in het belang van alle Nederlanders dat de politiek nu eensgezind en besluitvaardig optreedt. Dat doen we allereerst door de getroffen ouders recht te doen en financieel te compenseren, ook al is het kabinet demissionair. Maar dat doen we ook voor al die andere Nederlanders die nu op de politiek moeten kunnen rekenen in deze tijd van crisis. Voor kwetsbare ouderen die nu bijna aan de beurt zijn voor het vaccin. Voor verpleegkundigen en artsen die ontzettend hard werken. Voor ondernemers die zich staande proberen te houden. Voor kinderen en hun ouders die steun nodig hebben om uit de kansencrisis te komen.

“Het is tijd voor een nieuwe houding in de politiek, die uitgaat van mensen en menselijke waarden.”

Dit is ook het moment om afstand te nemen van een cultuur van onverdraagzaamheid, bureaucratische wreedheid, discriminatie en kortzichtige bezuinigingen op het functioneren van de staat. Het volstaat niet om achteraf te constateren hoe erg het is geweest. De cultuur van hard, harder, hardst moeten we doorbreken.

Het is tijd voor een nieuwe houding in de politiek. Eén die uitgaat van mensen en menselijke waarden. Een politiek die oog heeft voor de noden van de kleinst mogelijke minderheid: het individu. Een politiek die bij het maken van regels uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En een politiek die het vermogen behoudt te accepteren dat mensen soms ook fouten maken, en die mensen dan niet genadeloos afrekent.

Het ongekende onrecht waar duizenden Nederlanders mee te maken hebben wordt niet weggenomen of uitgegumd. Dat kan ook niet. De politieke daad die wij vandaag stellen is nodig om een begin te maken met het herstel van vertrouwen.

Sigrid Kaag

29.06.2020

Vrij van ingewikkelde toeslagen

We schaffen álle toeslagen af en voeren een zogenaamde ‘belastingkorting’ in voor iedereen. Het minimumloon gaat omhoog, de zorgpremie omlaag. Zo maken we een stelsel dat mensen vrijer maakt.

Lees verder

11.01.2021

De toeslagenaffaire bewijst dat de Wob transparanter moet

D66 en GroenLinks sturen een aanscherping van hun initiatiefwet Open Overheid naar de Tweede Kamer.

Lees verder

17.12.2020

Pijnlijke waarheid in onderzoek kinderopvang-toeslag

De kinderopvangtoeslagzaak is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat.

Lees verder

20.09.2020

Voor een radicale verandering van werk en inkomen

Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een bestaan kunnen opbouwen en hun eigen leven kunnen inrichten.

Lees verder

15.01.2021

Wat is de kinderopvang-toeslagaffaire?

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft heel veel gezinnen hard geraakt. Duizenden ouders werden onterecht als fraudeur aangewezen. Ze zouden onterecht kinderopvangtoeslag hebben gekregen voor hun kinderen.

Lees verder

1 / X