Vragen over HVO100 brandstof

Source: W.J.H. (Helma) Lodders i, published on Monday, December 14 2020, 2:13.

Samen met collega Erik Ziengs vragen gesteld over het artikel ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’. De schonere diesel waar in het artikel over geschreven wordt is HVO100, een alternatief voor de dieselmotoren op basis van plantaardige oliën en vetten. Het alternatief stoot veel minder CO2 uit maar is door de belastingen op deze brandstof 30% duurder dan de fossiele diesel. Dit vraagt om een uitleg!

Vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën (Belastingdienst en fiscaliteit) over het bericht ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’[1]?
 • 2. 
  Klopt het dat HVO 100 een type brandstof is met dezelfde kenmerken als diesel maar geproduceerd is op basis van met waterstof behandelde restproducten zoals plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten en daarmee 100% circulair is? Klopt het dat dit een vorm van duurzame brandstof is die gebruikt kan worden in dieselmotoren die daarvoor niet hoeven te worden aangepast? Zo nee, kunt u een toelichting geven?
 • 3. 
  Het gebruik van HVO100 zou vergeleken met het gebruik van reguliere diesel voor een reductie van CO2-uitstoot zorgen van 89%; in welke mate bent u op de hoogte van de voordelen van HVO100 t.o.v. van normale diesel en welke mogelijkheden ziet u voor het toepassen van HVO100 in relatie tot het streven naar minder uitstoot? Welke acties heeft u in gang gezet om deze duurzamere vorm van brandstof voor dieselmotoren te stimuleren en onder de aandacht te brengen? Indien dit niet het geval is kunt u aangeven waarom dit niet gebeurt?
 • 4. 
  Kunt u een overzicht geven van de accijns en belasting op de verschillende brandstoffen (dus de verschillende fossiele brandstoffen, gas, blauwe diesel, HVO100, elektriciteit en waterstof) en de ontwikkeling van deze accijns en belastingen over de afgelopen vijf jaar per jaar? Kunt u daarbij over dezelfde jaren een prijsontwikkeling geven van de prijs per liter of eenheid aan de pomp?
 • 5. 
  Klopt het dat HVO 100 aan de pomp circa 30% duurder is dat de reguliere diesel? Deelt u de mening dat deze schone vorm van brandstof voor dieselmotoren gestimuleerd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  Kent u de voorbeelden van bedrijven die hun wagenpark of beroepsmatig geëxploiteerde vaartuigen hebben omgeschakeld op het gebruik van HVO100 om bij te dragen aan de circulaire economie? Wat vindt u van deze voorbeelden? Deelt u de mening dat het voor deze ondernemingen frustrerend is dat zij niet beloond worden voor hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen maar juist meer betalen, zowel aan de pomp als aan wegenbelastiing? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?
 • 7. 
  HVO 100 is nog maar beperkt beschikbaar, welke stimuleringsmaatregelen zouden er genomen kunnen worden om het aantal pomplocaties van HVO100 flink te verhogen?
 • 8. 
  Zijn er in de wet- en regelgeving beperkingen die de omzetting van de in oorsprong restproducten zoals plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten frustreren? Zo ja welke zijn dat, welke beperkingen levert dit op in de omzetting en welke middelen ziet u op deze beperkingen weg te nemen?
 • 9. 
  Welke logistieke uitdagingen moeten overwonnen worden om grootschalige productie en distributie van HVO100 mogelijk te maken?
 • 10. 
  Kent u naast HVO100 nog andere innovatieve of circulaire brandstoffen die mogelijk op grote schaal zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van CO2-uitstoot? Zo ja, welke en waar staat de ontwikkeling van deze innovatieve brandstoffen?
 • 11. 
  Kunt u bovenstaande vragen één voor één kunnen beantwoorden?

[1] https://www.dvhn.nl/drenthe/Schonere-diesel-tanken-kan-sinds-kort-ook-in-Roden-25938681.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi7-qqz87PtAhWssaQKHa-pB-gQFjACegQIAxAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dvhn.nl%252Fdrenthe%252FSchonere-diesel-tanken-kan-sinds-kort-ook-in-Roden-25938681.html%26usg%3DAOvVaw14jfaB9vh8ZIwu2OeOdZtY