R. (Ruud) Verkuijlen MA

foto R. (Ruud) Verkuijlen MA
bron: VVD
Source: Parlement.com.

Ruud Verkuijlen (1960) is sinds 7 september 2021 lid van de VVD-Tweede Kamerfractie i. Hij verving tot 12 januari 2022 Bas van 't Wout i. Hij was projectleider (project geweld tegen politie) op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de korpsleiding van de Nationale Politie. De heer Verkuijlen was gemeenteraadslid in Hilversum. Als Kamerlid houdt de heer Verkuijlen zich bezig met justitieel jeugdbeleid, jeugdbescherming, aanpak recidive, criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie en het dossier MH17.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

Rudolf (Ruud)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 13 October 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Hilversum, from March 2014 until 16 September 2021
  • programmamanager directie Operatiën, staf korpsleiding Nationale Politie, from 2016 until September 2021 (portefeuille Veilige publieke taak, duurzame operationale inzet, geweld tegen politieambtenaren en veilige jaarwisseling)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 2021 until 12 January 2022 (verving Bas van 't Wout)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 January 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • voorzitter ouderraad, Comenius College

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • In 2022 ontstond enige commotie toen hij als Tweede Kamer zijn maidenspeech hield over de uithuisplaatsingen na de kindertoeslagaffaire. Daarbij zijn interrupties niet toegestaan en hij wilde daaraan vast houden. In tweede instantie deelde hij mee een inschattingsfout te hebben gemaakt en bood hij alsnog gelegenheid hem vragen te stellen over de opstelling van de VVD.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.