China and the EU agree to protect each other’s food and drink specialities

Source: European Parliament (EP) i, published on Thursday, November 12 2020.

Op woensdag steunde het Europees Parlement i een deal tussen de EU en China die de namen van 200 Europese en Chinese voedselspecialiteiten beschermd te namaking.

Het Parlement keurde het akkoord goed met 645 stemmen voor, 22 stemmen tegen en 18 onthoudingen. In september 2020 ondertekende de EU en China het akkoord. Het beschermt honderd Europese producten met geografische aanduidingen, waaronder Jenever. Deze worden wettelijk beschermd in China tegen namaak en misbruik van de productnamen.

Daartegenover gaan honderd Chinese producten dezelfde bescherming genieten in de EU.

De Europarlementariërs stemmen toe dat de deal in de komende vier jaar met 175 Europese en Chinese producten wordt uitgebreid.

Vertrouwen opbouwen

Het Europees Parlement verwelkomt in een resolutie de deal en noemt het “een proces van het opbouwen van vertrouwen” voor de lopende onderhandelingen tussen de EU en China over een bilateraal investeringsverdrag. De resolutie is aangenomen met 633 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 39 onthoudingen.

Tegelijkertijd uit het Parlement zijn zorgen over de marktverstoringen van Chinese staatsbedrijven, gedwongen technologieoverdracht en oneerlijke handelspraktijken.

Het Europees Parlement is ernstig bezorgd over de berichten van uitbuiting en detentie van Oeigoeren in Chinese fabrieken.

Rapporteur Iuliu Winkler (EVP, Roemenië), zei: “Dit is de eerste economische en commerciële deal ooit gesloten met China, en het wekt vertrouwen en heeft symbolische waarde. Het belooft groei in de export van Europese agrofoodproducten naar China, dit was al meer dan €14,5 miljard waard in 2019. Het is ook een goede maatstaf van de Chinese ambitie om de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht te verbeteren.

Vervolgstappen

Met de goedkeuring van het Europees Parlement is het nu aan de Raad om het akkoord aan te nemen. Daarna kan het per 1 januari 2021 in werking treden.

Achtergrond

In 2019 was China de op twee na grootste bestemming voor EU-export van producten met een geografische aanduiding. Dit waren vooral wijnen, sterkedrank en agrofoodproducten. In 2018 en 2019 was echter 80% van de Europese inbeslagnames van nagemaakte goederen afkomstig uit China, waardoor EU-leveranciers 60 miljard euro verloren, aldus de resolutie.