Red de bibliotheek in Almelo

Source: L.F. (Lodewijk) Asscher i, published on Friday, November 6 2020.

Zoals bij de meeste gezinnen was er bij de familie Finkers niet een echte boekenkast met boeken. Het maakte de bibliotheek tot de fijnste plek van de hele stad. Een plek waar je alle verhalen van de wereld kon vinden. Waar je kennismaakte met woorden en werelden die je nog niet kende, en anders nooit had leren kennen. De bibliotheek is een magische plek. Een plek die behouden moet blijven.

En dat staat nu onder druk. De bibliotheek van Almelo dreigt om te vallen omdat er forse tekorten zijn bij de gemeente. Dit heeft een enorme verschraling van de voorzieningen in de stad als gevolg. En dat speelt niet alleen in Almelo. In heel Nederland staat de gemeenten het water aan de lippen en wordt daardoor bezuinigd op de bibliotheken. In verschillende gemeenten, waaronder Haaren en Mook en Middelaar is bijvoorbeeld al geen volwaardige bibliotheekvoorziening meer. Dat dit niet mag gebeuren hoort toch eigenlijk geen punt van discussie te zijn.

“In heel Nederland staat de gemeenten het water aan de lippen en wordt daardoor bezuinigd op de bibliotheken.”

Want de bibliotheek is niet alleen fijn als je af en toe een goed boek wilt lenen. Het is ook dé plek waar je je huiswerk kunt maken als daar thuis geen plek voor is. Het is de plek waar je vragen kunt stellen. En het is de plek waar je anderen kunt ontmoeten als je eenzaam bent. En bovenal is de bibliotheek onmisbaar in de strijd tegen laaggeletterdheid.

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Recent onderzoek laat zien dat een kwart van de Nederlandse kinderen niet goed kan lezen. Hun leesvaardigheid ligt een stuk lager dan jongeren uit andere Europese landen. Een offensief om laaggeletterdheid tegen te gaan is daarom hard nodig. De bibliotheek is daarbij een essentiële en onmisbare schakel.

“De bibliotheek is onmisbaar in de strijd tegen laaggeletterdheid.”

Daarom doen wij een oproep. Aan de gemeente om deze bezuiniging te schrappen en de bibliotheek te redden. En aan het kabinet, om de korting op de budgetten terug te draaien. Een totaal onnodige korting, waardoor bibliotheken, zwembaden, buurtcentra en andere voorzieningen in het hele land onder druk staan. In plaats daarvan moet het stimuleringsfonds voor de bibliotheken juist worden uitgebreid zodat bibliotheken open kunnen blijven en in plaatsen waar de bieb verdwenen is er weer eentje geopend kan worden.

Iedere Nederlander moet toegang hebben tot een bibliotheek in de omgeving. Dat is een basisvoorziening. Daarop bezuinigen bespaart op de korte termijn geld, maar brengt op de lange termijn een onbetaalbare schade toe aan de samenleving. Laten we daarom juist investeren en de bieb van Almelo - en tal van andere plaatsen - redden.

“Laten we daarom juist investeren en de bieb van Almelo - en tal van andere plaatsen - redden.”